WAGO uses cookies so we can continuously optimize and improve our Website. By continuing to use this website, you agree to the use of cookies. Further information is given in the cookie guidelines.

| Produkty | Odvetvové riešenia | Produkty | Odvetvové riešenia

Produkty WAGO v praktickom použití

Produkty WAGO v praktickom použití

Oblasti použitia výrobkov WAGO sú veľmi rozmanité. Naše produkty sa používajú po celom svete v priemysle, pri výrobe vozidiel, v procesnej a domovej technike a v mnohých ďalších náročných oblastiach.

A v akej oblasti potrebujete pomôcť práve Vy? Kontaktujte nás.

Automatizácie budov

Moderná, inovatívna domová technika vyžaduje riešenia, ktoré firmám podieľajúcim sa na stavbe a prevádzke ponechajú čo najväčší voľný priestor v rámci nákladov, flexibility a rozšíriteľnosti. > Viac
Brožúra "Automatizácia budov" na stiahnutie tu.

Osvetľovacia technika

So svojimi inovatívnymi produktmi WAGO pokrýva aj oblasť prepojovacích technológií pre osvetlenie. Aj tu využíva bezúdržbovú technológiu CAGE CLAMP®, ktorá sa už natoľko osvedčila v náročných podmienkach priemyslu. > Viac

Energetika a procesná automatizácia

V oblasti výroby a distribúcie energie napĺňajú WAGO produkty najvyšší cieľ – spoľahlivé a bezpečné napájanie elektrickým prúdom. V prípade procesnej automatizácie je zase potrebné dbať na maximálnu dostupnosť a technickú bezpečnosť. > Viac

Priemysel

V priemysle sú vysoké požiadavky na spoľahlivosť jednotlivých komponentov. Produkty WAGO sú svojou spoľahlivosťou a bezpečnosťou vyhlásené. > Viac

Meranie a úspory energií

S našim širokým portfóliom WAGO produktov určených pre monitoring spotrieb energií dosiahnete preukázateľné úspory. > Viac

Dopravná technika

Rôzne oblasti dopravnej techniky majú jedno spoločné: extrémne vonkajšie faktory pôsobiace na používané komponenty. > Viac

PROELEKTRO spol. s r.o.

WAGO partner
Na barine 22
841 03 Bratislava - Lamač

Tel: +421 2 4569 2503
E-mail: info@wago.sk


  sk
  Dokument nemůže být přidán do seznamu záložek
  Položka byla úspěšně přidána do seznamu záložek
  Stránka byla úspěšně přidána do seznamu záložek
  Digital Media was added to the bookmark list successfully.
  Dokument byl úspěšně přidán do seznamu záložek